Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12B1 50 1 10B1 50
2 12B2 50 2 10B2 50
3 12B3 50 3 10B3 50
4 12B4 50 4 10B4 50
5 12B5 50 5 10B5 50
6 12B6 50 6 10B6 50
7 12B7 50 7 10B7 50
8 11B1 50 8 10B8 50
9 11B2 50 9 10B9 50
10 11B3 50 10 11B1 50
11 11B4 50 11 11B2 50
12 11B5 50 12 11B3 50
13 11B6 50 13 11B4 50
14 11B7 50 14 11B5 50
15 11B8 50 15 11B6 50
16 10B1 50 16 11B7 50
17 10B2 50 17 11B8 50
18 10B3 50 18 12B1 50
19 10B4 50 19 12B2 50
20 10B5 50 20 12B3 50
21 10B6 50 21 12B4 50
22 10B7 50 22 12B5 50
23 10B8 50 23 12B6 50
24 10B9 50 24 12B7 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting