Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10B1 Toán(6), Vật lí(4), Hóa học(4), Anh văn(2) 16
10B2 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B3 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B4 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B5 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B6 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B7 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B8 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
10B9 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 12
11B1 Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(5), N.Tin(3) 19
11B2 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2), N.Tin(3) 15
11B3 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2), N.Tin(3) 15
11B4 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2), N.Tin(3) 15
11B5 Toán(4), Vật lí(2), N.Điện(3), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 15
11B6 Toán(4), Vật lí(2), N.Điện(3), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 15
11B7 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2), Vườn(3) 15
11B8 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2), Vườn(3) 15
12B1 Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(5) 16
12B2 Toán(5), Vật lí(4), Hóa học(4), Sinh học(3) 16
12B3 Toán(4), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 16
12B4 Toán(4), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 16
12B5 Toán(4), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 16
12B6 Toán(4), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Anh văn(2) 16
12B7 Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Anh văn(2) 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting