Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoat Xã hội  
2 Toán Toán Tự nhiên  
3 TCT TC Toán Tự nhiên  
4 Vật lí Tự nhiên  
5 TCL TC Lí Tự nhiên  
6 Điện N.Điện Tự nhiên  
7 Hóa Hóa học Tự nhiên  
8 TCH TC Hóa Tự nhiên  
9 Sinh Sinh học Tự nhiên  
10 TCS TC Sinh Xã hội  
11 Văn Ngữ văn Xã hội  
12 TCV TC Văn Xã hội  
13 Sử Lịch sử Xã hội  
14 Địa Địa lí Xã hội  
15 CD GDCD Xã hội  
16 AV Anh văn Xã hội  
17 TCAV TC Anh văn Xã hội  
18 Tin Tin học Tự nhiên  
19 NTin N.Tin Tự nhiên  
20 C.N Công nghệ Tự nhiên  
21 BDT BD Toán Tự nhiên  
22 BDL BD Lí Tự nhiên  
23 BDH BD Hóa Tự nhiên  
24 BDH1 BDHóa Tự nhiên  
25 BDSi BD Sinh Xã hội  
26 BDSu BD Sử Xã hội  
27 BDS1 BD Sử Xã hội  
28 BDĐ BD Địa Xã hội  
29 BDV BD Văn Xã hội  
30 BDA BD Anh văn Tự nhiên  
31 BDA1 BD Anh văn Xã hội  
32 Vườn Vườn Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting