Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Bảo Trần Ngọc Bảo Nam Tổ Toán - Tin
2 Đạt Phạm Lê Thành Đạt Nam Tổ Toán - Tin
3 Điệp Nguyễn Ngọc Điệp Nam Tổ Toán - Tin
4 Cường Nguyễn Văn Cường Nam Tổ Toán - Tin
5 Nhung Trịnh Tuyết Nhung Nữ Tổ Toán - Tin
6 N.ánh Nguyễn Thị Nguyệt ánh Nữ Tổ Toán - Tin
7 Th.Hà Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Tổ Toán - Tin
8 ánh Nguyễn Thị Hồng ánh Nữ Tổ Toán - Tin
9 N.Huyền Tô Thị Ngọc Huyền Nữ Tổ Toán - Tin
10 T.Thủy Trần Thị Thủy Nữ Tổ Toán - Tin
11 P.Thành Phạm Xuân Thành Nam Tổ Toán - Tin
12 Trinh Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ Tổ Toán - Tin
13 Phong Nguyễn Đình Phong Nam Tổ Toán - Tin
14 Giang Vũ Thị Thu Giang Nữ Tổ Toán - Tin
15 T.Dung Đinh Thị Thùy Dung Nữ Tổ Toán - Tin
16 Chi Trần Kim Chi Nam Tổ Toán - Tin
17 T.Em Hồ Thân Em Nam  
18 Tâm Võ Hữu Tâm Nam Tổ Vật lí - Công nghệ
19 B.Vân Nguyễn Thị Bích Vân Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
20 Phượng Phan Thị Bích Phượng Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
21 Dung Trần Thị Thùy Dung Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
22 Nghĩa Nguyễn Phước Nghĩa Nam  
23 Khuyên Lê Thị Khuyên Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
24 Bình Lê Thanh Bình Nam Tổ Vật lí - Công nghệ
25 M.Hoa Hồ Thị Mỹ Hoa Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
26 Anh Đoàn Tuấn Anh Nam Tổ Vật lí - Công nghệ
27 Thành Lê Xuân Thành Nam Tổ Vật lí - Công nghệ
28 T.Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
29 T.Vy Lê Hoàng Thảo Vy Nữ Tổ Vật lí - Công nghệ
30 H.Nam Nguyễn Hải Nam Nam  
31 Q.Hà Trương Quang Hà Nam  
32 Ngọc Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ  
33 Diện Trương Thị Diện Nữ  
34 Ngân Cao Thị Kim Ngân Nữ  
35 T.Giang Thiều Trường Giang Nam  
36 Đ.Huyền Đoàn Thị Thanh Huyền Nữ  
37 N.Xuân Nguyễn Xuân Nam  
38 Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ  
39 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ  
40 B.Châu Phạm Thị Bảo Châu Nữ  
41 Lin Lê Thị Kim Lin Nữ  
42 Hải Hà Thị Vân Hải Nữ  
43 Nguyễn Văn Tư Nam  
44 T.Thảo Bùi Thị Thanh Thảo Nữ  
45 Đại Võ Văn Đại Nam  
46 T.Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ  
47 P.Thúy Lê Thị Phương Thúy Nữ  
48 T.Trang Nguyễn Thị Trang Nữ  
49 Chung Nguyễn Thị Chung Nữ  
50 Trí Dương Đức Trí Nam  
51 Hương Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ  
52 H.Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ  
53 Huyền(s) Nguyễn Thị Huyền Nữ  
54 Hảo Nguyễn Thế Hảo Nam  
55 Hằng Ngân Thị Hằng Nữ  
56 Huyền Nguyễn Thị Nhị Huyền Nữ  
57 Như Phan Thị Huỳnh Như Nữ  
58 Thúy Trần Thị Thúy Nam  
59 P.Trang Trần Thị Phương Trang Nữ  
60 Quyên Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ  
61 Thực Nguyễn Thị Thực Nữ  
62 T.Sơn Thân Trọng Sơn Nam  
63 Duyên Hoàng Thị Duyên Nữ  
64 M.Hoàng Lê Minh Hoàng Nam  
65 L.Vy Lê Thị Thúy Vy Nữ  
66 N.Thảo Đoàn Thị Ngọc Thảo Nữ  
67 D.Vy Dương Thị Tường Vy Nữ  
68 N.Hà Phạm Thị Ngân Hà Nữ  
69 Ngà Y Thúy Ngà Nữ  
70 L.Hiền Lê Thị Hiền Nữ  
71 Hưng Tạ Phúc Hưng Nữ  
72 H.Thu Trần Thị Huỳnh Thu Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting