Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Ngọc Bảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10B1 - Toán    
2 10B1 - Toán     10B1 - Toán    
3 10B1 - TC Toán     12B7 - Toán    
4 12B7 - Toán   12B7 - TC Toán 12B7 - Toán    
5 12B7 - Toán          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B1 - Toán 10B1 - Toán 10B1 - Toán   HOP  
2 10B1 - Toán 10B1 - Toán 10B1 - Toán   HOP  
3 12B7 - Toán   12B7 - Toán   HOP  
4 12B7 - Toán   12B7 - Toán   HOP  
5         HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting