Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Võ Hữu Tâm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           12B3 - Công nghệ
2     12B7 - Vật lí     12B3 - Vật lí
3     12B7 - Công nghệ 10B2 - Vật lí 10B2 - Vật lí 12B3 - Vật lí
4 10B8 - Vật lí     10B2 - TC Lí 12B7 - Vật lí 10B8 - Vật lí
5 10B8 - TC Lí          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B3 - Vật lí   12B3 - Vật lí   10B8 - Vật lí  
2 12B3 - Vật lí       10B8 - Vật lí  
3 10B2 - Vật lí       12B7 - Vật lí  
4 10B2 - Vật lí       12B7 - Vật lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting