Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Lê Thành Đạt

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B1 - Toán   12B1 - Toán  
2     12B1 - Toán   12B1 - Toán  
3         10B3 - Toán 10B3 - Toán
4     10B3 - TC Toán   10B3 - Toán 12B1 - TC Toán
5       HOP   12B1 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B1 - Toán     12B1 - Toán  
2   12B1 - Toán     12B1 - Toán  
3 12B1 - Toán 10B3 - Toán 10B3 - Toán      
4 12B1 - Toán 10B3 - Toán 10B3 - Toán      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting