Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thanh Bình

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   10B1 - Vật lí 12B2 - Vật lí 10B9 - Vật lí    
3   10B1 - TC Lí 12B2 - Công nghệ 10B9 - TC Lí    
4   10B9 - Vật lí 10B1 - Vật lí 12B2 - Vật lí    
5       HOP    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B2 - Vật lí 10B9 - Vật lí 12B2 - Vật lí   HOP  
2 12B2 - Vật lí 10B9 - Vật lí 12B2 - Vật lí   HOP  
3 10B1 - Vật lí   10B1 - Vật lí   HOP  
4 10B1 - Vật lí   10B1 - Vật lí   HOP  
5         HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting