Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Minh Ngọc

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10B7 - Hóa học 12B6 - Hóa học    
2 12B6 - Hóa học   10B7 - TC Hóa   12B6 - TC Hóa 10B5 - TC Hóa
3       10B1 - TC Hóa 10B5 - Hóa học 10B5 - Hóa học
4         10B1 - Hóa học 10B7 - Hóa học
5     10B1 - Hóa học HOP   10B1 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B7 - Hóa học 10B5 - Hóa học   10B1 - Hóa học  
2   10B7 - Hóa học 10B5 - Hóa học   10B1 - Hóa học  
3   10B1 - Hóa học 12B6 - Hóa học   12B6 - Hóa học  
4   10B1 - Hóa học     12B6 - Hóa học  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting