Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Diện

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10B3 - Hóa học      
2   11B7 - Hóa học 10B3 - TC Hóa   10B8 - TC Hóa  
3   11B7 - Hóa học 11B3 - TC Hóa 10B8 - Hóa học 10B8 - Hóa học  
4   11B3 - Hóa học   10B3 - Hóa học 11B3 - Hóa học  
5     11B7 - TC Hóa HOP    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10B3 - Hóa học   11B3 - Hóa học  
2     10B3 - Hóa học   11B3 - Hóa học  
3 10B8 - Hóa học 11B7 - Hóa học        
4 10B8 - Hóa học 11B7 - Hóa học        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting