Trường : THPT Lê Lợi - TP.Kon Tum (Áp dụng từ tuần học thứ 16)
Học kỳ 1, năm học 2013-2014
TKB có tác dụng từ: 02/12/2013

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10B8 - TC Toán   10B8 - Toán
2       11B4 - Toán   10B8 - Toán
3       11B4 - Toán    
4 11B4 - Toán 10B8 - Toán       11B4 - TC Toán
5 11B4 - Toán     HOP   11B4 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B4 - Toán       11B4 - Toán  
2 11B4 - Toán       11B4 - Toán  
3     10B8 - Toán   10B8 - Toán  
4     10B8 - Toán   10B8 - Toán  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Demo 9.0 on 30-11-2013

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

Free Web Hosting